Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 289087Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Graafschapstraat 3-H 1079PD Amsterdam

Graafschapstraat 3-H, 1079PD Amsterdam: voor het veranderen van het gebouw Graafschapstraat 3-H met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten, ingekomen 8 oktober 2020. Dossiernummer Z2020-Z013679, OLO-nummer 5507013.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.