Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 288937Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - vastgestelde Archeologische verwachtingskaart en Archeologische beleidskaart 2016 van de gemeente Gulpen- Wittem

OVERIGE BESLUITEN

Beleid

 

 

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Gemeente Gulpen-Wittem

Vastgestelde Archeologische verwachtingskaart en Archeologische beleidskaart 2016 van de gemeente Gulpen- Wittem

6 november 2020

n.v.t.

 

RECHTSMIDDELEN

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nl ontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.