Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 28818Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Regionale Veteranendag 2020

Naam evenement: Regionale Veteranendag 2020

Naam organisator: Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

Datum: 20 juni 2020

Locatie: centrum Zeewolde, Raadhuisplein, Havenkade, kop van de Rede, Gelderseweg, strand

Zaaknummer: 32311

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 11 februari 2020 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: