Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 287965Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Schaapsdijk ong. ( kavel 6 naast 1b ) te Loosbroek

Datum ontvangst: 30-10-2020

 

Het bouwen van een woning met bijgebouw

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 11 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze