Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 287565Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van schuur en carport op het perceel Zomerdijk 9 te Oudendijk

Op 30 oktober 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van schuur en carport op het perceel Zomerdijk 9 te Oudendijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0557. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.