Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2020, 287497Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 681268) Oostvlietweg 13C Leidschendam kappen boom

Algemene informatie 

Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen van een boom. Herplant: Nee.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 2 november 2020

Inzage 

De aanvraag kunnen we u op verzoek digitaal toesturen en als een aanvraag besproken wordt bij de welstandscommissie kunt u aangeven daarbij aanwezig te willen zijn. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070 of een e-mail sturen naar vergunningen@lv.nl. Vermeld daarbij bovenstaand kenmerk.