Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 287470Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W1919

Driestweg 10

het kappen van 1 eik

27-10-2020

 

6721 NE Bennekom

 

27-10-2020

2020W1681

Kierkamperweg 14 -A-J 6721 TE Bennekom

het gewijzigd bouwen van appartementencomplex

26-10-2020

 

 

 

26-10-2020

2020W2475

Selterskampweg 58

het tijdelijk plaatsen van woonunit

30-10-2020

 

6721 AV Bennekom

 

30-10-2020

2020W2376

De Ruyterstraat 40

het plaatsen van een erker

26-10-2020

 

6712 DT Ede

 

26-10-2020

2020W2252

Frankeneng 14 A

het plaatsen van een tijdelijk groengas vulstation (CNG)

26-10-2020

 

6716 AA Ede

 

26-10-2020

2020W1813

Holleweg 32

het uitbreiden van de woning

29-10-2020

 

6712 BR Ede

 

29-10-2020

2020W2377

Janny Laupmanlaan 79

een uitbouw

30-10-2020

 

6711 XA Ede

 

30-10-2020

2020W2270

Klingelbeek 1

het uitbreiden van de woning

29-10-2020

 

6715 HK Ede

 

29-10-2020

2020W2482

Papekoplaan 21

het verbouwen en uitbreiden van de woning

29-10-2020

 

6713 DT Ede

 

29-10-2020

2020W2287

Reehorsterweg 5 A

het kappen van 1 eik

29-10-2020

 

6717 LD Ede

 

29-10-2020

2020BM025

Rozenplein 45

melden van maatwerkvoorschrift ten behoeve van geur

27-10-2020

 

6713 EN Ede

 

27-10-2020

2020W2289

van Heeckerenlaan 9

het kappen van 1 conifeer

29-10-2020

 

6711 JM Ede

 

29-10-2020

2020W2208

Waterloweg 50

het kappen van 1 berk

26-10-2020

 

6713 AT Ede

 

26-10-2020

2020W2268

Dorpsstraat 204

het vervangen van een serre en het veranderen van gevelkozijnen

29-10-2020

 

6741 AS Lunteren

 

29-10-2020

2020W2355

Dorpsstraat 35

het kappen van 1 beuk

29-10-2020

 

6741 AA Lunteren

 

29-10-2020

2020W1652

Oude Bisschopweg 5 B

het verbouwen en tijdelijk gebruiken van de agrarische schuur tot bedrijfshal

27-10-2020

 

6741 HG Lunteren

 

27-10-2020

2020W1439

De Dries 2

het bouwen van een schuur met veranda

26-10-2020

 

6731 BE Otterlo

 

26-10-2020

2020W2044

Heideweg 2

het legaliseren van twee bijgebouwen

27-10-2020

 

6731 SN Otterlo

 

27-10-2020

2020W2339

Edeseweg 57

het realiseren van 3 appartementen in het voorste pand (wijziging verleende omgevingsvergunning 2020W0950)

26-10-2020

 

6733 AC Wekerom

 

26-10-2020

2020W1755

Roekelseweg 29

het bouwen van een bedrijfsgebouw

30-10-2020

 

6733 BN Wekerom

 

30-10-2020

2020W2079

Roekelseweg 50 D

het legaliseren van de overkapping

26-10-2020

 

6733 BP Wekerom

 

26-10-2020

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2020W2164

Selterskampweg 87

het kappen van 6 berken, 3 Amerikaanse eiken en 1 vliegden

29-10-2020

 

6721 AS Bennekom

 

 

2020W2210

Veldhuizerweg 26

het plaatsen van een dakkapel

30-10-2020

 

6712 DE Ede

 

 

2020W2351

Zonneoordlaan 47

het realiseren van een tijdelijk gronddepot Bospark

29-10-2020

 

6718 TL Ede

 

 

2020W2173

Dorpsstraat 28

het wijzigen van de uitweg

30-10-2020

 

6741 AL Lunteren

 

 

2020W2156

Zeggelaarsweg 18

het bouwen van een schuilgelegenheid

28-10-2020

 

6741 GV Lunteren

 

 

2020W2209

Arnhemseweg 83

het kappen van 1 ceder

27-10-2020

 

6731 BR Otterlo

 

 

 

 

 

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W2488

Hoofdweg 187

verlenging van tijdelijke huisvesting Calvijnschool

29-10-2020

 

6744 WK Ederveen

 

 

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W1893

Leliëndaal 31

het kappen van 1 eik

26-10-2020

 

6715 KE Ede

 

 

2020W1920

Noordelijke Spoorstraat 13

het kappen van 2 eiken en 1 esdoorn

30-10-2020

 

6711 NJ Ede

 

 

 

Ingetrokken vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2014W0720

Blaakweg 8 B

wijzigen van de verleende omgevingsvergunning en OBM

27-10-2020

 

6732 GL Harskamp

 

 

Besluit MER-beoordeling

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum indiening

2020MER032

Velkemeensedijk 19

melden aanmeldnotitie vormvrije MER voor het uitbreiden met vleesvarkens

26-10-2020

 

6732 GE Harskamp

 

 

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020M0315

Frankeneng 14 A

veranderen van het CNG station

26-10-2020

 

6716 AA Ede

 

 

2020M0318

Maanderpoort 17

oprichten en in werking hebben van een pizzeria

28-10-2020

 

6711 AB Ede

 

 

2020M0347

Blaakweg 8 B

melden beëindiging agrarisch bedrijf

26-10-2020

 

6732 GL Harskamp

 

 

2020BL134

Beekdalseweg 2

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

27-10-2020

 

6731 SG Otterlo

 

 

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W2601

Heelsumseweg 49

het maken van een hobbykas

29-10-2020

 

6721 GR Bennekom

 

 

2020W2413

Klaphekweg 9

het bouwen van een garage en nokverhoging

29-10-2020

 

6713 HL Ede

 

 

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.