Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 286291Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning,Grootslagweg 15A, Andijk week 45

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

uitbreiden van de bedrijfsruimte

 

met verzenddatum 02-11-2020

 

Uiterlijk op 18-12-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.