Aanvraag omgevingsvergunning Schouw 23, Grootebroek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 

Locatie: Schouw 23, Grootebroek

Voor: het uitbreiden van de dakkapel

Datum ontvangst: 27 oktober 2020

 

Zienswijze, bezwaar of beroep 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op de voor gemeente Stede Broec gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen open staat.

 

Informatie over de aanvraag

Wilt u meer informatie of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Stede Broec, telefoonnummer 0228 – 510 111.

Naar boven