De eerste wijziging van de Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2020.

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2020, B&W nummer: ;

gelet op artikel 225, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet;

 

besluit:

vast te stellen de

Eerste wijziging van de Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2020

Artikel 1: Parkeertarieven

De tarieven van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen bedragen:

 

Gesloten terreinen

Open terreinen

Bij parkeerapparatuur, geplaatst bij:

€ 1,80 per uur

€ 2,00 per 58 minuten

Het dagtarief bedraagt:

€ 10,00

€ 10,00

Gesloten terreinen zijn de volgende, op de in artikel 4 genoemde tekening aangegeven, met een beweegbare slagboom uitgeruste, terreinen of parkeergarages:

 • P- Noord

 • Parkeergarage Westerstraat

 • Parkeergarage Willinkplein + Willinkplein-Zuid

 • P-Schapenveenweg-overloopterrein

Open terreinen zijn alle aangegeven terreinen op de in artikel 4 genoemde tekening, met uitzondering van de genoemde gesloten terreinen.

Artikel 2: Tarieven parkeervergunningen

De tarieven van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen, bedragen:

Vergunning*

Prijs per kalenderjaar

Prijs per kwartaal

Prijs per dag

Bewonersvergunning

€ 240

€ 60

n.v.t.

Bewonersvergunning schilgebied

€ 96

€ 24

n.v.t.

Bezoekersvergunning schilgebied

€ 16

n.v.t.

n.v.t.

Bedrijvenvergunning

€ 600

€150

n.v.t.

Werkendenvergunning

€ 300

€ 75

n.v.t.

Functionele vergunning

€ 240

€ 60

n.v.t.

Onderhoudsvergunning

n.v.t.

n.v.t.

€ 5

Mantelzorgvergunning

€ 0

€ 0

n.v.t.

Deelautovergunning aanbieder

€ 240

€ 60

n.v.t.

Deelautovergunning deelnemer

€ 240

€ 60

n.v.t.

Incidentele vergunning

n.v.t.

n.v.t.

€ 10

* Vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2020.

Artikel 3: Naheffing

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting als bedoeld in artikel 2,

onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen bedragen: € 64,50

Artikel 4: Tekening

De indeling in gesloten en open terreinen van artikel 1 is aangegeven op de bijgevoegde en onlosmakelijk bij deze tarieventabel behorende kaart.

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Tarieventabel 2020 zoals die geldt per 1 januari 2020, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2020’ van 19 december 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van 1 november 2020.

 • 3.

  Deze tarieventabel kan worden aangehaald als de ‘Eerste wijziging Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2020’.

de griffier,

de voorzitter,

 

 

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2020,

Naar boven