Besluit cameratoezicht Heiloo

Kern

De eigenaar van Lijsterbes 49 in Heiloo heeft meerdere malen te maken gehad met vernielingen aan zijn auto, bedreigingen, ruiten zijn ingegooid, achtervolgingen, brandstichting van de auto en een gewapende overval. Buurtbewoners zijn bang voor meer incidenten in de straat. De openbare orde is hierdoor ernstig aangetast. Het plaatsen van de camera dient het herstel van de openbare orde ter plaatse en spitst zich toe op het voorkomen van herhaling van incidenten.

 

Duur en locatie

De camera wordt gelet op de impact op de veiligheidsbeleving zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit geplaatst voor drie maanden. De camera zal de voorgevel van Lijsterbes 49 in beeld hebben en een deel van de openbare weg en een deel van de gevel van beide buren (nummer 47 en 51). Na drie maanden wordt geëvalueerd in hoeverre de openbare orde in voldoende mate is hersteld en de inzet van de camera al dan niet moet worden voortgezet. Indien bij de evaluatie blijkt dat voortzetting van het cameratoezicht nodig is kan de camera maximaal zes maanden worden ingezet. Het besluit tot het instellen van het cameratoezicht wordt ingetrokken zodra het cameratoezicht niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.

 

Bevoegdheid

De bevoegdheid voor de inzet van de camera is ontleend aan artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de APV van de gemeente Heiloo. De lokale Driehoek heeft ingestemd met de inzet van de camera in het belang van handhaving van de openbare orde.

 

Uitkijken en bewaartermijn beelden

De beelden van deze openbare orde camera zullen alleen achteraf worden uitgekeken naar aanleiding van incidenten waarbij de openbare orde en veiligheid in het geding is geweest.

 

Alle beelden worden opgeslagen conform de Wet Politiegegevens. De bewaartermijn is maximaal 14 dagen. Besloten kan worden de beelden veilig te stellen zodat deze eventueel later te gebruiken zijn voor opsporings-of andere wettige doeleinden. Dit zal altijd gebeuren in overleg met het Openbaar Ministerie.

 

Bekendmaking:

De aanwezigheid van de camera zal voor een ieder kenbaar worden gemaakt door middel van een bord in de omgeving van de camera en door publicatie via de gemeentekrant.

 

De burgemeester van Heiloo,

besluit

  • 1.

    Tot het instellen van cameratoezicht bij de Lijsterbes 49 te Heiloo.

  • 2.

    Dat het onder 1 beschreven besluit tot het instellen van cameratoezicht bekend wordt gemaakt via een officiële bekendmaking en bebording.

  • 3.

    Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

Heiloo, 30 oktober 2020,

T.J. Romeyn

burgemeester

Naar boven