Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 284057Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

De manager van de eenheid Dienstverlening van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;

Gelet op artikel 1: 16 van het Burgerlijk wetboek;

Gelet op het 'het Besluit mandaat, volmacht en machtiging, van de colleges en burgemeesters van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen en de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

 

besluit

 

vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 1 Aanwijzing Ambtenaren van de burgerlijke stand

Aan te wijzen per 12 oktober 2020 als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente De Wolden en Hoogeveen:

  • -

    Mevrouw T.L. Poppen-Ensing.

Artikel 2 Inwerkingtreden in citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 12 oktober 2020. Dit besluit geldt voor de duur van het dienstverband van deze medewerker bij de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit ambtenaar burgerlijke stand 12 oktober 2020.

 

Aldus vastgesteld op 19 oktober 2020 namens het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen,

Manager Eenheid Dienstverlening

Lumel Brouwer