Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 2828Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Balledonk ong. te Heeswijk-Dinther

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en oprichten van 6 woningen

 

Datum ontvangst: 31-12-2019

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 8 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze