Magistratenlaan 2, 5223 MD te 's-Hertogenbosch, het aanbrengen van 2 logo's op de gevel, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het aanbrengen van 2 logo's op de gevel

 

Adres of locatie: Magistratenlaan 2, 5223 MD te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het aanbrengen van 2 logo's op de gevel

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: WB00055736

Datum ontvangst: 26-10-2020

 

Bij een aangevraagde vergunning kunt u nog geen bezwaar indienen. Er moet eerst een beslissing worden genomen op de aanvraag om bezwaar te kunnen maken.

 

Naar boven