Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2020, 281518Beschikkingen | aanvraagKennisgeving aanvraag verkeersbesluit Zenegroen 46 in Oldenzaal

Op 26 oktober 2020 heeft de gemeente een verzoek ontvangen voor een verkeersbesluit nabij Zenegroen 46 in Oldenzaal. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 46731-2020. Het verzoek betreft:

  • het intrekken verkeersbesluit reserveren gehandicaptenparkeerplaats nabij Zenegroen 46.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.