Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 280432Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel, Beatrixlaan 8, 1661 BN De Weere

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 23 oktober 2020 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het realiseren van een dakkapel op het perceel Beatrixlaan 8, 1661 BN De Weere.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl