Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 280340Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vosbergstraat 11, 5384 ST Heesch.

Het kappen van 1 Eik i.v.m. aanleg inrit

datum ontvangst: 25 oktober 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 27 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze