Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 280243Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vervangen van de beschoeiing op het perceel Bruggevaart 2 te Berkhout

Op 22 oktober 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vervangen van de beschoeiing op het perceel Bruggevaart 2 te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0544. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.