Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 28001Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dintherseweg 27, 5388 VE te Nistelrode

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ivm huisvesten arbeidsmigranten

 

Datum ontvangst: 30-01-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 5 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze