Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 279972Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het slopen van bestaande woningen in beschermd stads-of dorpsgezicht - Oliestraat-Maaskade te Grave

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het slopen van bestaande woningen in beschermd stads-of dorpsgezicht (zaaknr.: Z/20/266007 )

Locatie: Oliestraat-Maaskade te Grave postcodegebied 5361

kad. bekend gemeente Grave,

sectie B, nr. 01784 sectie B, nr. 01860 sectie B, nr. 01960

Datum ontvangen: 23 oktober 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277