Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 279580Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo - wijziging leidinggevende m.b.t. de bestaande drank- en horecavergunning - Paul Krugerweg 45, Ermelo

Melding wijziging leidinggevende (verleend)

Omschrijving

  • 20 oktober 2020 melding wijziging leidinggevende m.b.t. de bestaande drank- en horecavergunning van horecabedrijf Stichting Dennenheul Beheer gevestigd aan Paul Krugerweg 45 3851 ZH 1 december 2020

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester , Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.