Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 277135Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een garage met veranda en aanleggen in/uitrit. op het perceel Lijster 20 te Obdam

Op 21 oktober 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een garage met veranda en aanleggen in/uitrit. op het perceel Lijster 20 te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0543. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.