Ingekomen milieumelding, Dommelsedijk in Westerhoven, tijdelijke terreininrichting t.b.v. de N69 (ter realisatie van KW14)

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1428

Meldingsdatum: 1 oktober 2020

Omschrijving: Dommelsedijk in Westerhoven, tijdelijke terreininrichting t.b.v. de N69 (ter realisatie van KW14)

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven