Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 276411Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hoofdstraat 69a, 5473 AP te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 22-10-2020

 

Het vervangen van een schuur / tuinhuis

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze