Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 276338Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning nabij Heide 1, 5473 TB Heeswijk-Dinther.

Het kappen van ± 110 dennenbomen, deze zijn dood.

datum ontvangst: 19 oktober 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze