Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 276260Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vosbergstraat 31, 5384 ST te Heesch

Datum ontvangst: 19-10-2020

 

Het verlengen van een loods tbv kantine / berging

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze