Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 275909Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitweg ten behoeve van een agrarisch perceel; nabij Wolfshagenweg 1, 8061 RH te Hasselt

22 oktober 2020

nabij Wolfshagenweg 1, 8061 RH te Hasselt: voor het realiseren van een uitweg ten behoeve van een agrarisch perceel

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.