Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 275244Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv) Verleende standplaatsvergunning, houden bevolkingsonderoek borstkanker, 5388 HS Nistelrode, 5384 ES Heesch, 5473 BH Heeswijk-Dinther.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 oktober 2020 besloten een standplaatsvergunning te verlenen aan Bevolkingsonderzoek zuid, Postbus 690, 5600 AR Eindhoven voor het houden van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker op:

Heesch, parkeerplaats ’t Vijfeiken (bij huisnummer 53) van medio november 2020 t/m eind januari 2021;

Nistelrode: achter Cultureel centrum Nesterlé (Parkstraat) van medio januari t/m medio maart 2021;

Heeswijk-Dinther: Sportpark De Balledonk (Droevendaal) van medio januari t/m eind maart 2021.

 

Het besluit is verzonden op 21 oktober 2020

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

 

Heesch, 28 oktober 2020