Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel Driemond 2 te Obdam

Op 21 oktober 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel Driemond 2 te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0540. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Naar boven