Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 274936Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van 24 appartementen, het kappen van bomen en het aanleggen van inritten, Sectie D perceelnrs. 4538, 4540 en 4477 (Aldenhofpark) Hoensbroek

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het bouwen van 24 appartementen, het kappen van bomen en het aanleggen van inritten, Sectie D perceelnrs. 4538, 4540 en 4477 Aldenhofstraat/ Wilhelminastraat (Aldenhofpark) Hoensbroek (datum besluit 19-10-2020 , dossiernummer 12290 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.