Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 274835Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van een bedrijfsgebouw, Koumenweg 5 te Hoensbroek

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het verbouwen van een bedrijfsgebouw, Koumenweg 5, 6433 KJ te Hoensbroek (datum besluit 20-10-2020 , dossiernummer 14149 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.