Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 274796Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van het pand, Pancratiusstraat 5-7te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

het verbouwen van het pand, Pancratiusstraat 5-7 6411 KB Heerlen (datum besluit 16-10-2020 , dossiernummer 13726 )

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.