Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 27472Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Gaffel 84, 8061 LC te Hasselt

28 januari 2020

Gaffel 84, 8061 LC te Hasselt: voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde

De aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak).

Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.