Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 273697Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen van een container – Oliestraat 16 Grave

 

Objectvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 2:10 van de A.P.V. door de gemeente Grave een objectvergunning is verleend.

 

Voor: Het plaatsen van een container 5 x 2,5 x 60cm, zaak 265230

Locatie: Oliestraat 16 5261 GN Grave

Datum: 19 november tot en met 10 december 2020

Datum verzending: 20 oktober 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.