Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 273356Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - online gecombineerd forum op donderdag 5 november 2020

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde forumvergadering

op: donderdag 5 november 2020

aanvang: 20.00 uur

Plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

Raadsvoorstellen

4. Keuzes raad m.b.t. Omgevingswet

5. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Woningbouw Troelstralaan Brummen

6. Verlengen gemeentelijk rioleringsplan

7. Vragenronde

8. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

9. Sluiting