Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2020, 273020Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van walbeschoeiing, De Veken 213, 1716 KJ Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 12 oktober 2020 de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van walbeschoeiing op het perceel De Veken 213, 1716 KJ Opmeer is ingetrokken.