Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 272805Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Bobeldijk 1 A te Berkhout

De gemeente heeft op 12 oktober 2020 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0298 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie Bobeldijk 1 A te Berkhout te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.