Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 272772Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Stationsweg/Manegelaan, 2131 XA, kappen van bomen, vervangen van kabels en leidingen, 16-10-2020, zaaknummer 4134020, olonummer 5527087. 

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.