Overeenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat enkele exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan. Genoemde overeenkomst hebben betrekking de volgende locaties:

- Havikstraat 1 te Asten;

- Hindert 9 te Asten.

 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 23 oktober gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Naar boven