Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2020, 272578Beschikkingen | afhandeling



Verleende onttrekkingsvergunning, Meentweg 168 te De Meern, HZ_HUIS-20-19771

 

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor het onderstaande adres (tijdelijke) vergunning is verleend. De vergunning om tijdelijk woonruimte te onttrekken is reeds op 29 juli 2020 verleend. Per abuis is het besluit toen niet gepubliceerd. Met deze publicatie herstellen wij dit gebrek en geven wij belanghebbenden alsnog de mogelijkheid om gedurende een termijn van 6 weken bezwaar te maken tegen het besluit om deze vergunning te verlenen. De termijn om bezwaar te maken, gaat in op de dag na de publicatie van het besluit:

 

Meentweg 168 te De Meern

Toelichting: Het (tijdelijk) onttrekken van een woonruimte

HZ_HUIS-20-19771

Verleend: 29-07-2020

Verzenddatum/bekendmaking besluit: 29-07-2020

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunt u online bezwaar maken via www.utrecht.nl/bezwaar.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.In het bezwaarschrift staat in elk geval:

- uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer

- de omschrijving en het kenmerk van het besluit

- de reden van uw bezwaar

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

- E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer en welke informatie u wilt ontvangen. Wij e-mailen u dan de voor u beschikbare stukken.

- Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.