Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 270285Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Kerkebuurt 188 te Berkhout

Op 12 oktober 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Kerkebuurt 188 te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0531. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.