Ingekomen milieumelding, Bosweg in Riethoven, tijdelijke terreininrichting t.b.v. de N69 (ter realisatie van KW5)

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2019-1850

Meldingsdatum: 12 december 2019

Omschrijving: Bosweg in Riethoven, tijdelijke terreininrichting t.b.v. de N69 (ter realisatie van KW5)

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven