Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 27014Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Retselseweg 11a, 5473 HC te Heeswijk-Dinther

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ivm vestigen bedrijf

 

Datum ontvangst: 29-01-2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 5 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze