Gemeenteblad van Tholen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenGemeenteblad 2020, 269229Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, het wijzigen van de voorgevel garage, Tholen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen

 

Voor: het wijzigen van de voorgevel garage

Locatie: Kuipersdreef 42 te Tholen

Datum ontvangst: 13 oktober 2020

 

Inzage

U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken inzien. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling ROVH, cluster Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166. In deze fase van de procedure is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.