Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 268844VerordeningenGemeente Heerlen – Intrekking Beleidsregel bescherming persoonsgegevens Gemeente Heerlen 2009:

 

 

Per abuis is de Beleidsregel bescherming persoonsgegevens Gemeente Heerlen 2009 niet ingetrokken.

Dat had wel moeten gebeuren bij publicatie van de vervangende beleidsregel:

Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houden bepalingen m.b.t. de persoonsgegevens van haar medewerkers (Intern privacybeleid gemeente Heerlen).

Deze vervangende regeling is in werking getreden per 23 juni 2020.

De regeling uit 2009 wordt daarom alsnog ingetrokken per gelijke datum.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen