Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2020, 268660Beschikkingen | aanvraagWijzigen indeling in brandcompartimenten Alexander Gogelweg 61 en 65

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

voor het wijzigen van de indeling in brandcompartimenten voor de Louise de Colignyschool aan de Alexander Gogelweg 61 en 65 in Vlissingen (09-10-2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.