Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2020, 268620Beschikkingen | afhandelingBesluit buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning Torenstraat 36 te Enkhuizen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de aanvraag omgevingsvergunning voor Torenstraat 36 te Enkhuizen buiten behandeling te laten:

 

Locatie: Torenstraat 36, Enkhuizen

Voor: het plaatsen van een reclamebord

Datum verzending buiten behandeling: 7 oktober 2020

Zienswijze, bezwaar of beroep

Tegen de buiten behandeling stelling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u geen zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

Informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.