Gemeenteblad van Heumen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenGemeenteblad 2020, 268164Beschikkingen | aanvraagGemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5518085 - Sluisweg 2 te Nederasselt

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Locatie : Sluisweg 2 te Nederasselt

Omschrijving : realisatie van een tijdelijke afrit t.b.v. reparatiewerkzaamheden aan de brug

Datum ontvangst : 13 oktober 2020

Zaaknummer ODRN : W.Z20.108295.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.