Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2020, 268036Beschikkingen | afhandelingBesluit aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe uitrit en een sloot graven op het perceel Veldhuizerweg 7 te Berkhout (nabij) (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 14 oktober 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0018 voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe uitrit en een sloot graven op locatie Veldhuizerweg 7 te Berkhout (nabij). De vergunning is van rechtswege verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • wwu

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.koggenland.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.