Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2020, 267620Beschikkingen | afhandelingGemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het bouwen van een dakkapel, Spechtstraat 5 te Heerlen

 

Het college van Heerlen besluit, met het oog op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de beslistermijn te verlengen voor de volgende aanvraag:

Dossiernummer : 13947

Adres : Spechtstraat 5, 6414 XH te Heerlen

Activiteit : het bouwen van een dakkapel

Datum besluit : 12 oktober 2020

U kunt tegen deze verlenging op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift indienen.